Tradurre il testo e … tradire il contesto


Abstract


My focus in this paper is the epic Albanian poem "Lahuta e Malcís" (Gjergj Fishta, 1937) and its translation into German, Italian and English. I will analyse translations by three authors: Maximilian Lambertz (1958), Ernest Koliqi (1973) and Robert Elsie (2005). As a result, I will show how these three translations fail to fully convey certain aspects of Albanian culture to the German, Italian and English readers. In theoretical terms, I will briefly address the issue of how the translator should best preserve not only the meaning of the original text, but also the style in which the work is written.


DOI Code: 10.1285/i22390359v48p161

Keywords: Translation; Epic Albanian poem; Text; Context; Culture.

References


Altimari F. - Nanci G. 2007, La ballata del fratello morto e la cavalcata fantastica in Eminescu plutonico,

Poetica del fantastico: Centro Editoriale e Librario. Università della Calabria, Rende.

Berisha A.N. 2003, Vepër e qenies dhe e qenësisë sonë. Vëzhgime mbi artin poetik të Fishtës, Shpresa &

Faik Konica, Prishtinë.

Camaj M. 1961, Shëndrrimi e përpunimi i thanjeve popullore në Lahutën e Malcís, in Shêjzat, n. 11-12, pp.

-85.

Collins English Dictionary, London, 2018.

Çefa A. 2005, Analiza dhe hipoteza origjinale për strukturën etike të së drejtës zakonore të popullit tonë,

Shkëndija, Shkodër.

Dema B. 1962, Fjalor fjalësh të rralla të gjuhës shqipe, Toena, Tiranë.

Doja A. 2011, Honneur, Foi et Croyance: approche linguistique anthropologique des valeurs morales et religieuses/ Honor, faith and belief: Anthropological linguistic approach of moral and religious values, in “Anthropos” 106 [1] pp. 161-172.

Dizionario enciclopedico, Vol. II, 1994, Firenze, Le lettere, p. 888.

Elsie R. 2001, A Dictionary of Albanian Religion, Mythology and Folk Culture, Hurst & Company, London.

Elsie R., Heck J. M. 2005, The Highland Lute, I.B.TAURIS, New York.

Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, https://www.dwds.de/wb/etymwb/Laute (7.4.2022).

Fishta Gj. 1996, Lahuta e Malcís, Rilindja, Prishtinë.

Fishta Gj. 2006, Lahuta e Malcís, Botime Françeskane, Shkodër.

Gjeçov Sh. 1989, Kanuni i Lekë Dukagjinit, Gjonlekaj Publishing Company, New York.

Koliqi E. 1962, Tempo nuovo, Canto XXVI della Lahuta e Malcís, traduzione di Ernesto Koliqi, A. Urbinati,

Roma.

Koliqi E. 1973, Il liuto delle montagne, Episodo di Oso Kuka, Traduzione e note a cura di Ernesto Koliqi, Istituto di studi albanesi dell’Università di Roma, Roma.

Lambertz M. 1958, Gj. Fishta: Die Laute des Hochlandes, Übersetzt, eingeleitet mit Änmerkungen versehen von Max Lambertz, Verlag r.Oldenbourg, München.

Leotti A. 1937, Dizionario Albanese – Italiano, Istituto per l’Europa Orientale, Roma.

Leka F., Simoni Z. 2011, Fjalor Italisht-Shqip, Infbotues, Tiranë.

Palaj B. 2000, Mitologji, doke dhe zakone shqiptare, Shpresa, Prishtinë.

Parrino I. 1973, Il liuto della Montagna. Prefazione, commento, traduzione e note di Papàs Ignazio Parrino, Centro internazionale di studi albanesi presso l’Università di Palermo, Palermo.

Poradeci L. 1941, Gjergj Fishta lirik, shkëmb i tokës dhe shkëmb i shpirtit shqiptar, Shkëndija, Shkodër.

Tirta M. 2004. Mitologjia ndër shqiptarë, Mësonjëtorja, Tirana.

Valentini G. 1962, Introduzione al Fishta, in “Shêjzat” 1-2, Roma, pp. 9-20.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia License.